Vi har alle gennemført den 4 årige frisøruddannelse, og har flere års erfaring.
Vi er løbende på kursus for at dygtiggøre os, samt at følge de nye trends indenfor vores fag

Marie

Camilla